Základné údaje

Rýchle kontakty:

eshop@top-model.sk

[+421] 915 135 186

Základné údaje o spločnosti :

Obchodné meno:  4M-TOYS sro

Sídlo:  Svätoplukova 36, 955 01 Topoľčany

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 47 913 258

DIČ: 2024139183  

IČ DPH: SK2024139183

IBAN: SK20 7500 0000 0040 2062 5727  ČSOB            

Spoločnosť je platcom DPH. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vlozka 37858/N. 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Web: www.soi.sk