Návod na zmenu číselného kódu

ZÁKLADNÝ KÓD: Základný kód je „0000“ , po jeho zadaní sa zámok otvorí a bude hrať melódia

ZMENA KÓDU:  Stlačte tlačidlo „* “ po dobu 3 sekúnd ihneď potom, čo sa zámok otvorí. Máte 10 sekúnd na to, aby ste zadali nový 4miestny kód. Potom stlačte „ # “ pre potvrdenie.

ZABUDNUTÉ HESLO „RESET“: Ak zabudnete svoje heslo, stlačte naraz kombináciu čísel  „1,3 a 0 “po dobu 4 sekúnd. Potom máte 10 sekúnd na zadanie nového 4 miestného kódu a „ # “ pre potvrdenie.  

Pokiaľ sú slabé batérie, môžete ich vymeniť podľa nasledujúcich inštrukcií: otočte skrutkovačom protismeru hodinových ručičiek a otvorte kryt. Vložte batérie typu AG13/LR44 podľa vyznačenej polarity.  Zatvorte kryt a utiahnite ho.  Vaše heslo bude uložené aj keď vymeníte batérie. Užite si Vaše tajomstvá!!! 

Odporúčané produkty1